hou to use dot murasaki shampoo

วิธีใช้ dot murasaki shampoo🚿

1.ก่อนที่จะลงแชมพูบนเส้นผม บีบน้ำจากเส้นผมให้ผมหมาด*การบีบน้ำออกจากเส้นผมก่อนจะช่วยทำให้สีและสารอาหารต่างๆทำงานกับเส้นผมได้ดีมากขึ้น

2.สระผมให้ทั่วเส้นผม

3.หมักทิ้งไว้ 3-10 นาที

*ใช้เพื่อป้องกันสีหลุดหมัก 3-5 นาที/ใช้เพื่อชาร์จสีหม่น 5-10 นาที

4.ล้างออกให้สะอาดแล้วเป่าผม จะทำให้ผมออกมาเหลืองน้อยลงและหม่นขึ้น*ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับสภาพผม เส้นผม และพื้นสีผม